Company Logo


 

دوش  ديـــوان  عدالت  يافت  تشكيل  از  وحوش         از جفاي  گريه  پيش  سگ  تظلّم كرد موش

روحاني

 

سگ پي تحقيق از او نــام و نشان خانه خواست         گفت نامم  موش  و  منزل  دكّه  ديزي فروش

روحاني

 

گفت‌شغلت چيست موش از شرم سر افكند زير         چو نكه‌دزدي بود كارش شدزاظهارش خموش

روحاني

 

حق خود را هـــر كسي از ديگري خواهـــد وليك         اندرين حق ناشناسان نيست گوش حق نيوش

روحاني

 

موش مي‌نالـــد ز گربــه گربـــه  مي‌نالـــد زسگ         در جهان هر ظــــالمي از ظالمي دارد خـروش

روحاني

 

زدي بستي شكستي سوختي انداختي رفتي         جوابت چيست فــــرداي قيامت داد خواهان را

عارف شيرازي

 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved