Company Logo


 گرچه بالا نشستن از نسب است           ليك پائين نشستن از ادب است

گر    فروتر      نشست    خاقاني           نه مـرا  عيب و نه ترا ادب است

قل  هوالله   بين   كه   در    قرآن            زيـر تبّت يــدا ابـــي  لهب است

خاقاني

 

چون‌به ما واردشدي هرجاكه باشد         جاي بنشين بزم ياران ادب پائين وبالايي ندارد

ذكائي بيضائي

 

بزرگي در  كمال  است و  فضيلت            نه كاندر مجلسي بالا نشستن

ثابت خراسانيwebmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved